fbpx

Troska i koronawirus

foto: BC Gov Photos

Troska i koronawirus

foto: BC Gov Photos
Podczas gdy świętujemy encyklikę podczas Tygodnia Laudato Si, nasz świat jest głęboko dotknięty pandemią koronawirusa.

Tydzień Laudato Si ‘ pomaga nam przekształcać świat, jaki powstanie gdy pandemia minie. Obecny kryzys jest okazją do rozpoczęcia od nowa i do upewnienia się, że świat, który powstanie po jej zakończeniu, będzie stabilny i sprawiedliwy.

Laudato Si ‘mówi nam, że „wszystko jest połączone” i tragicznie ta katastrofa zdrowotna ma wiele wspólnego z katastrofą ekologiczną.

 • – Obie są sytuacjami kryzysowymi o globalnym zasięgu, które dotkną wiele osób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.
 • Obie są najgłębiej doświadczani przez biednych i bezbronnych i obie ujawniają głęboką niesprawiedliwość w naszych społeczeństwach.
 • Obje najmocniej doświadczają biednych i bezbronnych i obje ujawniają głęboką niesprawiedliwość istniejącą w naszych społeczeństwach.

Przygotowując się do Tygodnia Laudato Si i dalszej podróży, zastanówmy się wspólnie, w jaki sposób lekcje jakich udziela nam encyklika prowadzą nas przez obecny kryzys.

“Ulecz nasze życie,byśmy strzegli świata, a nie łupili go,” (Laudato Si’, 246)

Przewodnik rozważań

Wprowadzenie

Ten przewodnik pomaga ci zastanowić się nad pandemią koronawirusa w świetle Laudato Si. Wykorzystuje model „patrz, osądź, działaj”, który jest powszechny w katolickim nauczaniu społecznym.

Patrz Aby lepiej zrozumieć przyczyny i konsekwencje pandemii koronawirusa, przeczytaj informacje podsumowujące, a następnie zastanów się nad postawionymi pytaniami. Możesz zastanowić się nad tymi pytaniami w ciszy, pisząc swoje odpowiedzi w notatniku lub omawiając je z małą grupą.

Osądź Aby rozpoznać, jak Bóg wzywa cię do odpowiedzi, przeczytaj cytaty, a następnie zastanów się nad postawionymi pytaniami. Ponownie, twoje rozważania mogą przybrać formę ciszy, pisemnych odpowiedzi lub dyskusji z małą grupą.

Działaj Po zrozumieniu sytuacji i rozpoznaniu reakcji na nią ważne jest podjęcie działań. Możesz wybrać jedną z sugerowanych opcji lub pójść własną drogą, jednak Bóg cię wzywa.

Zachęcamy do powrotu do tego procesu po zakończeniu działania. W ten sposób będziesz stale rozeznwać sytuację i Boże powołanie w swoim życiu.

Patrz

Przyczyny kryzysu koronawirusowego
Pandemia koronawirusa spowodowała niepewność i cierpienie w naszym świecie. Nasze współczucie kierujemy do tych, którzy cierpią bezpośrednio na chorobę układu oddechowego COVID-19, tych, którzy codziennie narażają się na niebezpieczeństwo, by służyć innym, oraz tych, którzy stracili bliskich i środki do życia.

Oprócz tragedii tego doświadczenia, zdajemy sobie sprawę z tragedii, że choroba taka jak koronawirus była długo przewidywana.

Wiele najbardziej niszczycielskich chorób z ostatnich kilkudziesięciu lat, takich jak wirus Ebola, ptasia grypa i SARS, pochodzi od zwierząt, podobnie jak koronawirus. W rzeczywistości 75% nowo pojawiających się chorób zakaźnych pochodzi ze świata zwierząt. Koronawirus, który teraz zbiera swoje żniwo na świecie powstał wśród nietoperzy.

W 2007 r. Naukowcy ostrzegli że obecność tych wirusów u nietoperzy była „bombą czasową”, szczególnie w połączeniu z rosnącą praktyką niszczenia naturalnych siedlisk i nielegalnego handlu dziką przyrodą, która zmniejsza naturalne bariery, które w przeciwnym razie oddzielałyby nas od tych zwierząt.

Pojawienie się tego koronawirusa jest jedną z oznak niszczących konsekwencji, tego w jaki sposób traktujemy przyrodę i siebie nawzajem. W ostatnich miesiącach pożary buszu które są jeszcze bardziej prawdopodobne w wyniku zmian klimatu, spustoszyły Australię. Niezwykle upalna pogoda i ulewne deszcze związane ze zmianami klimatu doprowadziły do niszczycielskiej burzy szarańczy w Afryce Wschodniej. Niestety, nawet zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko śmierci osób, które mają COVID-19.

Nie możemy być zdrowi jako ludzie, jeśli planeta jest choraa. Na całym świecie widzimy, że ludzka rodzina jest częścią świata naturalnego i, że to jak traktujemy naturę, siebie nawzajem i Stwórcę jest ze sobą powiązane.

Ryzyko i konsekwencje
Podobnie jak w przypadku innych kryzysów, konsekwencje koronawirusa będą odczuwalne zarówno lokalnie, jak i globalnie, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

W miejscach, w których wybuch epidemii był szczególnie dotkliwy, rodziny opiekują się chorymi i opłakują swoich bliskich. Obowiązkowe kwarantanny i godziny policyjne doprowadziły do zatrzymania całej gospodarki i doprowadziły do utraty pracy. W niektórych miejscach pandemia ujawniła dysfunkcyjne rządy; w innych stanowi pretekst do korupcji; w jeszcze innych doprowadziło to do powstania autorytarnych rządów. W długim okresie istnieje duża niepewność co do ożywienia gospodarczego i stabilności instytucji społecznych.

Ryzyko poniesienia szkody przez koronawirusa jest największe wśród najbardziej bezbronnych. 2 miliardy ludzi pracujących w niesformalizowanej gospodarce, często sprzedających towary i usługi na ulicy, musi nadal mieszać się z dużymi tłumami, aby wyżywić siebie i swoje rodziny. 2,6 miliona ludzi, którzy żyją stłoczeni w obozach dla uchodźców, często bez bieżącej wody, nie są w stanie utrzymać czystości ani właściwej odległości od chorych sąsiadów. A ponieważ połowa ludności świata nie ma dostępu do podstawowej opieki medycznej, miliardy pozostają w ciemności.

Jako przykład tego, jak kryzys odczuwają najbardziej narażeni, należy wziąć pod uwagę świadectwo ks. Daniel Franklin Pilario z Manili. Ks. Daniel opisuje sytuację zubożałych ludzi w swojej dzielnicy.

Parafia Ks. Daniela obejmuje ludzi biednych , którzy żyją w mieszkaniach poniżej standardu i stoją w obliczu niemożliwych wyborów. „W gęsto zaludnionych strefach izolacja jest niemożliwa. Od samego początku sytuacja ta była krytyczna dla osób najbardziej narażonych.”

Pomimo faktu, że najbiedniejsi muszą pracować, aby jeść, i pomimo tego, że wielu mieszka z całymi wielopokoleniowymi rodzinami w jednym pokoju, prezydent zachęcił służby policyjne do strzelania na widok tych, którzy łamią kwarantannę. „W tej trudnej sytuacji wielu Filipińczyków proszonych jest o wybranie sposobu śmierci, z powodu wirusa lub głodu”.

Nawet wiedza o tym, jak zapewnić pomoc, jest trudna, ponieważ instytucji społecznych takich jak dokładny spis ludności bardzo brakuje. W tej sytuacji najbardziej bezbronni po prostu nie liczą: „Nie mają imion, nie mają twarzy, nie mają nic”.

Nadzieja
Chociaż ta pandemia była trudna dla wszystkich i druzgocąca dla wielu, dotknęła również źródła miłosiernej dobroci, do której obdarowywania innych wzywa nas Jezus.

Bezinteresowna odwaga lekarzy, pielęgniarek, dozorców, pracowników sklepów spożywczych czy listonoszy i kurierów umożliwia życie, często w dosłownym sensie. Niezliczone akty współczucia i łaski złagodziły cieżar cierpienia naszych bliskich. Inspirujące przykłady solidarności zachęciły zmęczonych do kontynuowania walki.

Kreatywność i współczucie wobec najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych jest szczególnie pouczające.

Jako przykład weźmy matkę w Stanach Zjednoczonych, która funkcjonuje bez jedzenia, aby jej dzieci mogły jeść, sąsiada w Hiszpanii, który oferuje bezpłatną opiekę nad dziećmi tym, którzy muszą pracować, oraz młode pielęgniarki migrujące, które nieoczekiwanie stały się bohaterami w Niemczech.

Inspirująca globalna reakcja na pandemię, w której każdy z nas ma swój udział w ochronie wszystkich, jest rodzajem reakcji, która jest potrzebna do rozwiązania kryzysu ekologicznego.

Łącząc się jako jednostki w ramach struktur społecznych, które chronią wspólne dobro, możemy leczyć nasze relacje ze Stwórcą, przyrodą i sobą nawzajem.

Przerwa na refleksję
Mając na uwadze szersze spojrzenie na koronawirusa, zastanówmy się nad następującymi pytaniami:

 • Jakie są przyczyny tego kryzysu?
 • Jakie są jego konsekwencje?
 • akie są szczególne sytuacje i sposoby, w jakich osoby bardziej podatne na zagrożenia mogą zostać skrzywdzone podczas tej pandemii? Jakie są dary, jakie oferują osoby bardziej podatne na zagrożenia?
 • Jakie są szczególne sposoby, w jakie lokalne społeczności zjednoczyły się, aby okazywać miłość swoim sąsiadom w tym okresie?
 • Jakie są podobieństwa między pandemią koronawirusa a naszą katastrofą ekologiczną?

Osądź

Zrozumienie pandemii koronawirusa jest pierwszym etapem reakcji na nią. Następnie jesteśmy wezwani do rozpoznania Bożego wezwania w naszym życiu.

Na początek rozważ następujące fragmenty z Pisma Świętego i z Laudato Si’. Zachęcamy do czytania tych fragmentów powoli i kontemplacyjnie. Zachęcamy do wypowiadania ich na głos, głębokiego oddychania między nimi oraz notowania wszelkich myśli i uczuć, które pojawiają się podczas czytania.

Teksty Pisma Świętego dotyczące sprawiedliwości
“Lecz taki jest post, którego pragnę:
zdjąć kajdany bezprawia,
rozwiązać więzy jarzma,
wyzwolić uciemiężonych,
połamać wszelkie jarzmo;” (Izajasza 58:6)

“Człowieku, zostało ci powiedziane, co jest dobre
i czego PAN od ciebie żąda:
powinieneś czynić sprawiedliwość, kochać miłosierdzie
i postępować pokornie wobec twojego Boga.” (Micheasza 6:8)

“Ty otwórz usta w imieniu niemych,
w obronie wszystkich ludzi odepchniętych.” (Przysłów 31:8)

Teksty Pisma Świętego dotyczące najsłabszych
“bo PAN, wasz Bóg, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami. On jest Bogiem wielkim, potężnym i groźnym. Nie jest stronniczy ani przekupny. On broni sierot i wdów, kocha cudzoziemca, dając mu chleb i odzienie..” (Powtórzonego Prawa 10:17-18)

“Kto gardzi bliźnim, grzeszy,
a kto się lituje nad biednym, ten jest szczęśliwy.” (Przysłów 14:21)

“‘Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a zatroszczyliście się o Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wtedy zapytają Go sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako przybysza i przyjęliśmy Cię, albo że byłeś nagi i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?». A Król im odpowie: «Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie».’” (Mateusza 25:35-40)

Z Laudato Si’
“Trzeba umocnić świadomość, że jesteśmy jedną rodziną ludzką.
Nie ma granic ani barier politycznych lub społecznych, które pozwalają nam na izolowanie się, i właśnie dlatego nie ma miejsca na globalizację obojętności.” (52)

“Warunkiem autentyczności poczucia wewnętrznego zjednoczenia z innymi bytami natury
jest równoczesna czułość, współczucie i troska o człowieka. Oczywista jest sprzeczność postaw
tych, którzy walczą z handlem gatunkami zwierząt zagrożonych wyginięciem, a pozostają całkowicie
obojętni na handel ludźmi, los ubogich, czy też chcą zniszczyć drugiego, nielubianego człowieka.
Jest to oczywiste zagrożenie dla sensu walki o środowisko.”(91)

Mówiąc o „środowisku naturalnym”, odwołujemy się także do szczególnej relacji między przyrodą a społeczeństwem, które w niej
zamieszkuje. Nie przeszkadza to w rozumieniu
przyrody jako czegoś odrębnego od nas albo niewiele znaczącej oprawy naszego życia. Jesteśmy
w nią włączeni, jesteśmy jej częścią i wzajemnie
się przenikamy… Nie ma dwóch odrębnych
kryzysów, jeden środowiskowy, a drugi społeczny, ale istnieje jeden złożony kryzys społeczno-
-ekologiczny. (139)

Przerwa na refleksję
Po przeczytaniu poświęć kilka chwil na cichą modlitwę. Zaproś Ducha Świętego do swojego serca i słuchaj wszelkich wskazówek, które możesz otrzymać. Następnie zastanów się nad następującymi pytaniami.

 • Jaka jest Boża wizja sprawiedliwości?
 • Co Bóg mówi mi o najbardziej bezbronnych z moich sąsiadów?
 • Jak lekcje płynące z Laudato Si odnoszą się do tego kryzysu?
 • Mówiąc ogólnie, jak Bóg mnie powołuje , by zareagować na ten czas? W bardziej konkretny sposób, czy czuję, że Duch Święty porusza mnie do podjęcia określonego działania?
 • Jak moje reagowanie na ten kryzys przygotuje mnie do długotrwałego zaangażowania się w projekt ochrony Bożego stworzenia?

Działaj

“Bracia moi! Jaki z tego pożytek, jeśli ktoś mówi, że wierzy, a nie potwierdza tego czynami? ” (Jakuba 2:14)

“Złagodzenie skutków obecnej dysproporcji zależy od tego, co robimy dziś, zwłaszcza w obliczu odpowiedzialności, jaką przypiszą nam ci, którzy będą musieli ponosić najgorsze konsekwencje naszych działań.” (Laudato Si’, 161)

Miłość pełna drobnych gestów wzajemnej troski ma także wymiar obywatelski i polityczny,
a przejawia się we wszystkich działaniach, które starają się budować lepszy świat. Umiłowanie
społeczeństwa i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra są doskonałą formą miłości, która
nie tylko wpływa na relacje między ludźmi, ale w skali makro: na stosunki społeczne, ekonomiczne i polityczne. Dlatego Kościół zaproponował światu ideał « cywilizacji miłości» (Laudato Si’, 231)

Poszukując lepszego zrozumienia koronawirusa i rozpoznania Bożego wezwania w swoim życiu, jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej wiary poprzez działanie.

Jako sugestie rozważ podjęcie działania na jeden ze sposobów opisanych poniżej. Jeśli uważasz, że Duch Święty prowadzi cię w innym kierunku, podziel się swoim zaangażowaniem ze światem, publikując informacje o Twoim zaangażowaniu w mediach społecznościowych za pomocą hashtagu #LaudatoSi5.

Módl się
Módlcie się o dobro tych, którzy cierpią teraz i tych, którzy napotkają wielkie niepewności w przyszłości.

 • Dołącz do globalnego czasu modlitwy w południe czasu lokalnego 24 maja – informacje są dostępne tutaj.
 • Prosty przewodnik po prowadzeniu internetowego nabożeństwa modlitewnego znajduje się tutaj.
 • Poproś swojego księdza o włączenie dnia modlitwy do niedzielnych liturgii.

Apostolstwo
Advocate for better care of the most vulnerable. Opowiedz się za lepszą opieką nad najbardziej bezbronnymi. W ten sposób zapewnisz bezpieczeństwo społeczeństwu, które powstanie po minięciu pandemii, i stanie się bezpieczniejsze. Prosty przewodnik do promowania osób najbardziej podatnych na zagrożenia znajduje się tutaj.

Troska o stworzenie i Twojego ducha
W świetle głębokich zależności między sposobami, w jakie traktujemy naturę, siebie nawzajem i Stwórcę, poświęć trochę czasu na opiekę nad stworzeniem. Ta praktyka przyniesie pokój ducha, jednocześnie chroniąc nasz wspólny dom. Sugerowane działania są tutaj.

“Ponieważ zaś życie i świat są dynamiczne, sposób zatroszczenia się o świat musi być elastyczny i dynamiczny.” (Laudato Si’, 144)