O Tygodniu Laudato Si’

O Tygodniu Laudato Si’

Tło

W 2020 roku obchodzimy piątą rocznicę Laudato Si’, która została wydana 24 maja 2015 r.

W ciągu pięciu lat od publikacji tysiące ludzi w diecezjach, parafiach, wspólnotach religijnych, a także świeckich społecznościach, szkołach i placówkach opieki zdrowotnej zainspirowało się jej nauczaniem.

Wspólnoty katolickie i osoby wierzące przyjęły Laudato Si’ jako współczesny wyraz starożytnych wartości. Encyklika uczy nas, jak odpowiedzieć na wezwanie do wzajemnej miłości w obliczu katastrofy ekologicznej.

Laudato Si’ została entuzjastycznie przyjęta jako dokument o trwałym, nieprzemijającym pięknie, który skłonił ludzi na całym świecie do pogłębienia refleksji nad Stwórcą i Bożym światem. Jej wizja integralnej ekologii, dostrzegającej związki między tym, jak traktujemy Boga, naturę i siebie nawzajem, oferuje proste, ale głębokie prawdy o nawróceniu, które jest konieczne, aby pokonać ekologiczny grzech.

Tydzień Laudato Si’ to czas świętowania postępu, który poczyniliśmy wspólnie, i pobudzania aktywności na przyszłość.

Tydzień Laudato Si’ nawiązuje nie tylko do encykliki, ale także do innych dokumentów, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich pięciu lat. Należą do nich “Querida Amazonía”, wezwanie apostolskie synodu o Amazonii, oświadczenie biskupów międzykontynentalnych w sprawie zmian klimatu, i inne.

Partnerzy


Sponsorowane przez


Udostępnione przez

We współpracy z


Międzynarodowi partnerzy


Krajowi partnerzy

Conferencia Episcopal Peruana

“Naglące wyzwanie ochrony naszego wspólnego domu obejmuje troskę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej. . . ponieważ wiemy, że wszystko może się zmienić.” (Laudato Si’, 13)